október 2 2017

Már egy hónapja iskolás vagyok

Szeptember elsején 48 kisdiák kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Ők a legfiatalabb petőfisek.
Bizony már eltelt egy hónap!
Ideje, hogy megismerkedjünk velük a tanító nénik segítségével.

1. a osztály
„Mától kezdve, végre én is iskolába járok.
Ceruzával, tollal máris ügyes kézzel bánok.”

Így kezdődik a vers, amit az 1.a osztályos kislányok szavaltak az évnyitó ünnepségen. Ezen a napon 22 lelkes, izgatott kisdiák jött el reggel, ünneplőben az első tanítási napra. Az osztályba 14 lány, és 8 fiú ült be az iskolapadba, és ismerkedett meg Ági nénivel. Az első napok félelmei, és izgalmai után, már mindannyian megismerték egymást, barátságok is szövődtek.
Alig várták, hogy az írás, olvasás és matematika titokzatos világát megismerjék. Az új könyveiket kíváncsian lapozgatták át.
Csodálkozó tekintettel nézik minden nap, ahogyan a betűk, számok megjelennek az interaktív tábla színes képein. Már a füzetekben is szépen írják az álló és fekvő egyeneseket, a különböző vonalakat egyre biztosabb kézzel alakítják.
A délelőtti tanítási órák után, a napköziben a játék, és pihenés után készítik el a házi feladatot.
A szülők teljes odaadással segítik a gyerekek és tanítójuk munkáját, ami meg is látszik a mindennapokban.

1. b osztály
Alig egy hónappal ezelőtt szüleikkel kézen fogva érkeztek a gyerekek a tanévnyitó ünnepségre az iskolába. 18 kisfiú és 8 kislány, tele  várakozással, félelmekkel, izgalommal, kíváncsisággal, reményekkel és kérdésekkel. Vajon milyen lesz majd az iskola az ovi után? Kedvesek lesznek-e a tanító nénik? Milyen feladatokat kapunk majd? Mivel fognak jutalmazni, ha ügyes leszek?
Ők az 1. b osztály lakói, akik egy csapásra varázslótanoncok lettek és szívesen vetették bele magukat az írás, olvasás, számolás varázslatos világába. Néhányan még az óvodából ismerték egymást, másoknak minden arc új volt. Három kisgyerek már a tanévnyitó ünnepségen bemutathatta, milyen szépen tud verset mondani.
Lassan megismerték az iskola épületét, az itt dolgozó embereket, a saját tanítóikat: Erika nénit és Emese nénit, és egymást is. Az iskola házirendjét, az osztályban érvényes szabályokat folyamatosan ismételik, ezért egyre ügyesebbek ezek betartásában.
Az iskolaotthon rendszere szerencsére megkönnyíti számukra a tanulást, sok játékidőt biztosítva a gyerekeknek. Nagyon lelkes kis csapat, tele élettel, energiával!
A szülők együttműködő, segítő hozzáállásának köszönhetően részt vettek az idei őszi papírgyűjtésen, majd az iskola udvarán megrendezett szüreti kavalkádon is. Örömmel jöttek a gyerekek és szüleik az őszi családi napra is.

Az évnyitón elhangzott vers utolsó soraival kívánunk az iskola nevében sikeres tanulmányokat ezeknek a gyermekeknek.

„Ezért kedves kis iskolám, fogadjál be engem!
Tanítóim szeretete foganjon meg bennem!
Ajánljad fel nekem is a tudás gazdag fáját,
hadd olthassam önmagamba legvirulóbb ágát!”
Posted 2017-10-02 by admin in category "Mik vannak?