Pedagógus kitüntetés - Szeitlné Mészáros Márta

Dunaújváros Önkormányzata 2024. június 7-én Szeitlné Mészáros Márta Edit tanítónak „Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat” adományozott.

A Dunaújváros Oktatásügyéért Díj azoknak a pedagógusoknak adományozható, akik legalább 20 éve kiemelkedő oktató-nevelő vagy segítő munkát végeztek Dunaújváros valamely oktatási intézményében. A díjazott személyére az oktatási-nevelési intézmények dolgozói, a tantestületek és a közgyűlés tagjai tehettek javaslatot, a díj odaítéléséről a közgyűlés döntött.

Az elismerésre Árvai Gyöngyi intézményvezető és Meskáné Jónás Ildikó közvetlen munkatárs jelölte Szeitlné Mészáros Márta Edit tanítót, a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusát:

Szeitlné Mészáros Márta Edit 1988-ban szerzett tanítói végzettséget a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, majd 1995-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán lett francia szakos nyelvtanár. Később egyetemi kiegészítő tanulmányokat folytatott a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol 2002-ben átvette harmadik diplomáját, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és okleveles tanári végzettséggel.

Pedagógiai munkásságát 1988-ban egy budapesti általános iskolában kezdte meg, majd három évnyi fővárosi munkaviszony után Dunaújvárosban telepedett le és helyezkedett el, 1992-től városunk közoktatásának és köznevelésének meghatározó tagja. 35 éve alsó tagozatos tanulók tanításával foglalkozik, amellett 22 éve városunk középiskoláiban a francia nyelv oktatását segíti. Kevés olyan iskola van városunkban, ahol a nevelőtestület ne ismerné és ne tisztelné őt, hisz a kilencvenes és a kétezres években szakmai tudásával fő- vagy másodállás részeként az akkori Mező Imre, a Dózsa György, az Arany János, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, továbbá a Kereskedelmi és a Rudas Szakközépiskola pedagógus közösségét is színesítette.

Jelentős részt vállalt a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány mobilitási pályázatában, Franciaország egyik iskolájával tolmácsként kapcsolatot kezdeményezett és épített, cserediák programját személyes és szakmai indíttatásból is koordinálta, támogatta.

2006-ban visszatért gyermekkori iskolájába, 18. éve a Petőfi Sándor Általános Iskola megbecsült főállású pedagógusa. Kinevezése immár 13 éve két iskolára szól, a hétköznapokban a Petőfi Sándor Általános Iskola 2.a osztálya és a Széchenyi István Gimnázium felsőbb évfolyamai között ingázik.

Dolgozott már osztálytanítóként hagyományos és iskolaotthonos rendszerben is. Jelenleg iskolaotthonos osztályban tanít, és saját elmondása szerint is ez áll a szívéhez legközelebb. Célja, hogy ne csak a tanulást szerettesse meg a gyerekekkel, hanem mindenben a jót, az értéket keressék, és együttműködőek legyenek.

A munkában eltöltött évtizedei alatt tanulók százait kísérte az írás-olvasás megtanításától a felsőtagozat megkezdéséig, emelte ki az egyik szülő, dr. Horinka Hajnalka:
– „Szerencsésnek tartom magunkat, hogy tőle kapják meg gyermekeink az első iskolai évek meghatározó élményeit, ő vezeti be őket az írás és olvasás világába. Őszinteséggel és végtelen türelemmel tanít és nevel. Személyisége jó hangulatot teremt, otthon lelkes történeteket hallunk az órai élményekről és Márta néni "angyali" énekhangjáról. Összhangban az osztály másik tanítónőjével, fáradhatatlanul dolgozik a gyerekek értékrendjének alapozásában.  Az osztályt mostanra nagyon összetartó közösséggé formálták. Márta néni lelkiismeretes és gyermekközpontú tanítói hozzáállása, értékrendje számomra és a többi szülő számára egy olyan ajándék, amiért nem tudunk elég hálásak lenni.„

Óráira jellemző a változatos munkaforma alkalmazása, a tanulók folyamatos dicsérete. Segíti a lemaradt diákok felzárkóztatását, illetve a tehetséges diákok fejlesztését. Sok tanítványa tett sikeres érettségi vizsgát, illetve középfokú nyelvvizsgát is.

Szántó Csilla hálás szülőként idézte, hogy többet ér a tanár személye, mint amit tanít:
– „Nagyon sokat adott a gyerekeinknek a tudáson kívül. Tanulhattak tőle emberséget, odaadást, türelmet, elfogadást és még sorolhatnám. Mindeközben még – a másik 20 gyermeken kívül – a diabétesszel élő kislányomat is óvtad, vigyáztad és gondoskodtál róla fáradhatatlanul. Nem tudunk elég hálásak lenni. Köszönjük szépen!„

Szakmai  tevékenységeire a mai napig jellemző a szakmaszeretet. Hivatástudata példaértékű. Mindig lehet számítani színvonalas nevelő-oktató munkájára.  Szeret és tud is párban, csapatban dolgozni. Mindig törekszik az együttműködésre. A tanulók közös érdekeit szem előtt tartva, mindenkori kollégájával egymást segítve végzi feladatait.  Megbízható, pozitív gondolkodást közvetít. Munkatársai és a szülők felé is megértéssel fordul, akik ezért tisztelik, szeretik és megbecsülik őt.” méltatta őt közvetlen munkatársa, Meskálné Jónás Ildikó

Szeitlné Mészáros Márta Editet a dunaújvárosi ifjúság több mint három évtizednyi közneveléséért és oktatásáért, kiemelkedő pedagógiai munkásságáért a város közgyűlése Dunaújváros Oktatásügyéért Díjban részesítette.