Iskolánk története

 

Iskolánk története

Az iskola 1972. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit 750 kisdiák előtt.

A képre kattintva elolvasható a régi újságcikk

Újsághírként ennyi jelent meg: (Népszabadság, 1972. 09. 20) "Új általános iskolát avattak Dunaújváros központjában. A húsz tantermes korszerű tanintézet a város 9. általános iskolája."


 A képre kattintva elolvasható a régi újságcikk Fejér Megyei Hírlap: "Dunaújvárosban új, húsz tantermes modern iskolában kezdte meg 750 általános iskolai diák a tanulmányait. A mai követelményeknek megdelelően az oktatási intézményben négy politechnikai tanterem, klubszoba és könyvtár is áll a tanulók rendelkezésére. Fekete István igazgató köszöntötte a gyerekeket, a pedagógusokat, szülőket, s külön szólt az elsősökhöz ....

A képre kattintva elolvasható a régi újságcikk

   

Idézve szavait:
"Érzelemben gazdag, akaratban erős, gondolkodásban fejlett embereket akarunk nevelni."
Többet tudnak meg a helyi hírlap hosszabb cikkéből, az általánosságok mellett a következőket mondja:
"Az épületet, mely 22 millió Ft-ba került, Baranyai Ferenc városunkban élő tervezőmérnök tervei alapján a 26-os Állami Építőipari Vállalat kiváló minőségben készítette el.
Az iskola átadáskor Dr. Tapolczai Jenő, a megyei tanács elnöke tartott avatóbeszédet.
A gyerekekhez szólva hangsúlyozta, hogy becsüljék meg új iskolájukat, szüleik munkájának eredményét'."

A képre kattintva elolvasható a régi újságcikk

Aztán következtek a dolgos hétköznapok.
Az addig Castrum városrészi iskolának nevezett intézmény úttörőcsapatot szervezett. A csapat névadó ünnepsége már november elején megvolt, a 2025. száma úttörőcsapat Dózsa György nevét vette fel.
A névadó szobrát városunk művésze E. Tóth Ila alkotta. Ugyancsak az ő munkája az a Petőfi bronz mellszobor, amelyet a tanév második felében, március 15-én lepleztek le. 
Ekkor vette fel az iskola a Petőfi Sándor nevet. Az első tanévben 123 kis elsős kezdte meg a tanulást és 69 nyolcadikosnak írták be a bizonyítványába, hogy tanulmányait befejezte a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Ekkor a személyi feltételek a következőképpen alakultak: 1 igazgató, 1 igazgatóhelyettes, 3 ügyviteli alkalmazott, 38 kinevezett és 2 szerződéssel alkalmazott nevelő, a szakos ellátottság 94,6 %-os volt. Tanulói létszám: 781 fő (435 alsó tagozatos, 346 felső tagozatos) Az első évben tanulmány szempontból a városi átlag alatt teljesítettünk: 
alsó tagozat 3,5
felső tagozat 3,0
S az azóta eltelt 25 évben 3278 tanítványunk volt és nyolcadikosként végzett 2275 tanuló.

Az utóbbi években létszámunk500 fő alatt van, de például a demográfiai hullám csúcsán iskolánkba1506 tanuló járt. Az 1974/75-ös tanévtől. kezdve 6 éven át 1200, 1300, 1400 gyerek oktatásáról kellett gondoskodnunk. Igen magasak voltak tanulócsoport. (30-35 fő)

 Jelentős könnyítést a városrész másik iskolájának megnyitása hozott. Több mint 400 gyereket át lehetett irányítani az új intézménybe. Ezzel lehetővé vált, hogy a váltakozó tanítás helyett csak egy műszakba, délelőttre járhattak a gyerekek. Volt a dolognak árnyoldala is. Sok kedves tanítványunktól és 14 kollégánktól meg kellett válnunk. Az elhelyezési gondok, azonban továbbra sem oldódtak meg, úgynevezett szükségtermeket még mindig használnunk kellett. Kihelyezett alsó tagozatunk volt a szakközépiskolában, majd a 18-as óvoda termeiben, később az MMK-ban. Annak ellenére kellett így szétszórtan működnünk, hogy a tanulócsoportok száma 1980/81-es tanévben az előző évi 39 osztályról lecsökkent 27 osztályra.
Néhány évi stagnáló 900 fő körüli létszám mellett iskolánk felvállalta az akkoriban újdonságnak számító kis létszámú, korrekciós osztály szervezését is.
Az 1979/80-as esztendőben tartalmi változást jelentett az akkor még szenzációnak számító angol szakosított tantervű osztály megszervezése.
39 kis harmadikos ízlelgette az idegen nyelv különlegességeit; tanult Kezdetben játékosan, majd egyre komolyabban a városban általános iskolásként először egy nyugati nyelvet a kötelező orosz nyelv mellett. Múlhatatlan érdeme van ebben Dr. Taródi Sándornénak, aki bizonyára szakmai elismerésnek tartja, hogy volt diákjai közöl nem egy angol szakos tanár lett, de legtöbbjük minimum     nyelvvizsgával rendelkezik. Tantestületünk a kezdő évben 39 főből állt, és 7 éven át fokozatosan emelkedett az itt dolgozó, pedagógusok száma. Legtöbben, 65-en az 1978/79-es tanévben voltunk.  Eleinte sok bosszúságot éltünk át az épület adottságai miatt. Gondot okozott - és okoz a mai napig - a kis tornaterem. Éveken át rendszeresen előfordult, hogy egy-egy nagyobb eső után elöntötte a szennyvíz az épületet, az alagsori helyiségeket tönkretette, s a gondnoki lakás használhatatlanná vált. Sok év után, többszöri nekirugaszkodással sikerült csak elhárítani ezt a visszatérő problémát.
1981-ben betonozták le az udvar egy részét, így lett használható tornapályánk. Az évek alatt kopott, romlott az épület, ugyanakkor felszereltség tekintetében jelentős előrelépéseket tettünk. Itt kell megemlítenünk nyelvi laborunkat, melyet 1995-ben létesítettünk.   Ez annál is fontosabb, mivel 1996 óta már az első évfolyamtól működik angol tagozat.
Büszkék vagyunk a szintén jól felszerelt számítástechnikai laborunkra, melyet 1992-ben hoztunk létre. Itt akkor 15 tanuló tudott egyszerre a korszerű gépeken dolgozni.
Az elmúlt években felszereltünk egy konditermet is, ahol tanár, diák egyaránt fejlesztheti erőnlétét.
1994-ben létrehoznunk egy alapítványt - "Petőfis tanítványainkért alapítvány" - mely nevéhez méltóan a tehetséges gyerekek támogatását szolgálja.
Első igazgatónk, aki az intézmény létrehozásában és elindításában nagy érdemeket szerzett, Fekete István. 1975. december végéig irányította az új iskolát. Munkája nehéz volt, hiszen sokfelől jövő pedagógust és gye­reket kellett elindítania a közösségformálás útján. Hogy munkája eredményes volt, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy utóda, Bognár Ferenc már egy jól működő, eleven életet 616 iskolai közösségbe léphetett be. Magasabb munkakörbe való kinevezése 1977 szeptemberében azt kívánta, hogy elhagyja az iskolát. Éppen csak megindultak bizonyos szakmai-pedagógiai folyamatok, nagy törés lett volna az iskola történetében, ha nem egy olyan nagytapasztalatú szakember vállalja ezt a nem könnyű munkát, mint Lengyel Lászlóné. Öt és fél éves igazgatósága alatt volt az intézmény tanulólétszáma a legnagyobb. Őrá nehezedett az egyműszakos oktatásra való áttérés összes terhe. Ekkor szerveződött meg a nyelvi tagozat iskolánkban.

1984-ben vette át az igazgatói tisztet 8 évre Kész Lászlóné. Neki kellett már a fogyatkozó gyereklétszám gondjaival és a nyelvszakos tanárhiánnyal is megküzdenie.

Nyugdíjba vonulása után testületünk egyik tagja, Imre György vette át az iskola vezetését. Neki is jutott a gondokból elég: 1996-ban a mi iskolánkat is komolyan fenyegette a bezárás veszélye Ebben az időben az iskolavezetés, a tantestület és a szülők nagy összefogásról tettek tanúbizonyságot.
Végül a városi képviselő testület iskolánk további működése mellett döntött. 2002 és 2008 között Nagy Miklós vezette iskolánkat. Fiatalos lendülete és optimizmusa egy színesebb perspektívát tárt kollégáink és a gyerekek elé. Ebben az időszakban számos megszorító intézkedést kellett megoldani és néha túlélni. A bezárás-összevonás veszélye szinte minden évben lebegett felettünk, csakúgy, mint a város néhány másik iskolája esetében. Egyre kevesebb óra áll rendelkezésünkre korrepetálásokra, szakkörökre. Nőtt a pedagógusok heti kötelező óráinak száma, szerencsére létszámleépítésre nem volt szükség ennek következtében. Mindezek ellenére sikerült iskolánkat a város egyik legnépszerűbb iskolájaként tartani. Egy tanév erejéig Egressyné Liszkay Erzsébet vette át az irányítást iskolánkban, aki sok-sok igazgatóhelyettesként eltöltött év után vezette ekkor már igazgatóként az iskolát. 2009. szeptemberétől Rideg István iskolánk igazgatója. Az iskola életében valaha volt legnagyobb veszély a 2010/2011-es tanévben jelentkezett, amikor is iskolánkat már konkrét tervekkel akarták elköltöztetni, amit az iskola tanulói és dolgozói inkább megszüntetésként éltek volna meg. Értetlenül állt mindenki az elképzelések előtt, hiszen iskolánk népszerű, beiskolázási gondokkal nem küzdő, eredményes iskola létére került ebbe a helyzetbe. Ám köszönhetően  a Szülői Szervezet összefogásának és mindenki hatalmas munkájának sikerült a bezárást elkerülni.

Az átalakítás viszont elkerülhetetlen volt, így a 2011/2012-es tanévtől a Gárdonyi Géza Általános Iskola a Petőfi Sándor Általános Iskola egységévé vált. A közösen töltött évek 2019-ben véget értek, így mindkét iskola ismét önálló intézményként működik. 2018-ban 259 millió forintból újult meg iskolánk, amikor is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében új nyílászárókat és külső szigetelést kapott iskolánk.

Iskolánk sosem áll meg. Az utóbbi pár évben két EU-pályázatban vettünk részt. A TÁMOP-pályázat keretein belül az SNI-s gyerekek integrációját valósítottuk meg, a Comenius-pályázat munkája pedig hat különböző európai ország iskolájának barátságát alapozta meg.

Iskolánk igyekszik a mai napig új feladatokat magára vállalni,  teret adni az új kezdeményezéseknek.